Учебники

Окландер М.А., Чукурна О.П. Маркетингова цінова політика : підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2020. 284 с.

Окландер М.А., Кірносова М.В. Маркетингова товарна політика : підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2020. 246 с.

Окландер М.А. Маркетинг у торговельному підприємництві. Торговельне підприємництво : підручник / за ред. Л.В. Фролової. Одеса, 2018. С. 358–365.

Окландер М.А., Кірносова М.В. Маркетингова товарна політика : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2017. 208 с.

Окландер М.А., Чукурна О.П. Маркетингова цінова політика : навч. посіб. : Центр учбової літератури, 2017. 240 с.

Окландер М.А. Маркетингова товарна політика: навч. посіб. з грифом МОН України (лист № 1/11-10437 від 08.07.2014 р.) / М.А. Окландер, М.В. Кірносова — К.: Центр учбової літератури, 2014. — 208 с.

Окландер М.А. Поведінка споживача: навч. посіб. з грифом МОН України (лист № 1/11-20280 від 23.12.2013 р.) / М.А. Окландер, І.О. Жарська — К.: Центр учбової літератури, 2014. — 208 с.

Окландер М.А. Маркетингова цінова політика: навч. посіб. з грифом МОН України (лист № 1/11-4735 від 09.06.2011 р.) / М.А. Окландер, О.П. Чукурна — Київ: Центр учбової літератури, 2012. — 240 с.

Збірник тестів до підручника «Маркетинг»: Методичне видання / Ред-упор. О.І. Сидоренко / В.Руделіус, О.М. Азарян, Н.О. Бабенко, М.А. Окландер та інші // К.: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2009. — 818 с.

Посібник для викладача до підручника «Маркетинг»: Методичне видання / О.М. Азарян, Н.О. Бабенко, Борзенков С.В., М.А. Окландер та інші // К.: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2009. — 494 с.

Маркетинг: Підручник з грифом МОН України (лист №1/11-307 від 31.01.2007 р.). — 4-те вид. / В. Руделіус, О.М. Азарян, О.А. Виноградов, М.А. Окландер та інші // Київ: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2009. — 648 с.

Маркетинг: Підручник з грифом МОН України (лист №1/11-307 від 31.01.2007 р.). — 3-тє вид. / В. Руделіус, О.М. Азарян, О.А. Виноградов, М.А. Окландер та інші — // Київ: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2008. — 648 с.

Маркетинг: Підручник з грифом МОН України (лист №1/11-307 від 31.01.2007 р.). — 2-ге вид. / В. Руделіус, О.М. Азарян, О.А. Виноградов, М.А. Окландер та інші // Київ: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2008. — 648 с.

Маркетинг: Підручник з грифом МОН України (лист №1.4/18-Г-772 від 08.08.2006 р.). / Павленко А.Ф, І.Л. Решетнікова, А.В. Войчак, М.А. Окландер та ін.; за наук. ред. д-ра екон. наук., проф., акад. АПН України А.Ф. Павленка; Кер. авт. кол. д-р екон. наук, проф. І.Л. Решетнікова. ― К: КНЕУ, 2008. ― 600 с.

Окландер М.А. Логістика: Підручник з грифом МОН України (лист №1.4/18-Г-1316 від 25.07.2007 р.) / М.А. Окландер — Київ: Центр учбової літератури, 2008. — 346 с.

Посібник для викладача до підручника «Маркетинг»: Методичне видання / В.С. Банцер, О.А. Виноградов, Т.В. Гавриленко, М.А. Окландер та інші / Київ: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2005. — 270 с.

Маркетинг: Підручник з грифом МОН України (лист №14/18.2-1180 від 26.05.2005 р.) / В. Руделіус, О.М. Азарян, О.А. Виноградов, М.А. Окландер та інші // Київ: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2005. — 422 с.

Окландер М.А. Логістика: Навчальний посібник з грифом МОН України (лист №14/18.2-621 від 25.03.2005 р.) / М.А. Окландер — Київ: Зовнішня торгівля, 2005. — 234 с.

Окландер М.А. Промислова логістика: Навчальний посібник з грифом МОН України (лист №14/18.2-300 від 23.02.2004 р.) / М.А. Окландер, О.П. Хромов — Київ: Центр навчальної літератури, 2004. — 222 с.