Скачать  статью

У   статті   розглянуто   поняття   HR-брендингу,   його   значення   для   створення позитивного   іміджу   компанії,   перспективи   впровадження   «бренду роботодавця»   та   основні   засоби   підвищення   конкурентоспроможності підприємства   на   основі   HR-брендингу.
Ключові слова:  HR-брендинг,   бренд роботодавця,   бренд зайнятості.

В   статье   рассмотрено   понятие   HR-брендинга,   его значение   для   создания позитивного   имиджа   компании,   перспективы   внедрения   «бренда роботодателя»   и   основные   средства   повышения   конкурентоспособности предприятия   на   основе   HR-брендинга.
Ключевые слова:   HR-брендинг,   бренд работодателя,   бренд занятости.

This   article   considers   the   concept   of   HR-branding,   its   value   to   create   a positive   image   of   the company,   the   prospects   for   implementation   of   the «employer brand»   and   basical   means   to   enhance   the   company’s   competitiveness   on   the basis   of   HR-branding.
Key words:   HR-branding,   employer brand,   employment brand.