monografia_logistik_risks PolskaСкачать  раздел  монографии

 

 

 

 

 

 

Розділ присвячений розробці ознак класифікації логістичних ризиків і методологічним підходам до їх оцінки. Обґрунтовано, що логістика передбачає взаємодію з великою кількістю промислових і технологічних факторів, які призводять до багаторазового зростання кількості угод, збільшуючи кількість і розмір ризиків.
Ключові слова: логістика, логістичні ризики, класифікація логістичних ризиків, оцінювання логістичних ризиків, методи оцінювання логістичних ризиків.

Раздел посвящён разработке признаков классификации логистических рисков и методологическим подходам к их оценке. Обосновано, что логистика предполагает взаимодействие с большим количеством промышленных и технологических факторов, которые приводят к многократному росту числа сделок, увеличивая количество и размер рисков.
Ключевые слова: логистика, логистические риски, классификация логистических рисков, оценка логистических рисков, методы оценки логистических рисков.

Section dedicated to the development of classification of logistics risks and methodological approaches to assessment. It is proved that logistics involves interaction with a large number of industrial and technological factors that lead to multiple increase in the number of transactions, increasing the number and extent of risks.
Keywords: logistics, logistics risk, classification logistics risks, assessment of logistics risks, methods assessment of logistics risks.