Скачать  статью

В статті запропонована методика оцінювання роботи викладачів і знань студентів в маркетинг-освіті.

В статье предложена методика оценки работы преподавателей и знаний студентов в маркетинг-образовании.

The paper proposed a method for evaluating the work of teachers and students’ knowledge in marketing education.