Скачать  статью

Cтаття присвячена розробці методики оцінки якості викладання дисциплін маркетинг-освіти з метою підвищення конкурентоспроможності вищих навчальних закладів.

Cтатья посвящена разработке методики оценки качества преподавания дисциплин маркетинг-образования с целью повышения конкурентоспособности высших учебных заведений.

The article is devoted for the development of methodics marks of the quality education in the sphere of marketing subject with the aim of increasing competetive in the higher educational institutions.