Скачать статью

В статті запропоновані науково-прикладні підходи взаємозв’язку маркетингу і логістики. Отримані рекомендації дозволяють обгрунтовано оцінювати економічну ефективність маркетингової і логістичної діяльності. Вони будуть сприяти формуванню інтеграційних механізмів маркетингової та логістичної діяльності підприємства.

В статье предложены научно-прикладные подходы взаимосвязи маркетинга и логистики. Полученные рекомендации позволяют обоснованно оценивать экономическую эффективность маркетинговой и логистической деятельности. Они будут способствовать формированию интеграционных механизмов маркетинговой и логистической деятельности предприятия.

In the article, applied scientific approaches relationship marketing and logistics. The resulting recommendations allow reasonably estimate the cost-effectiveness of marketing and logistics activities. They will contribute to the integration mechanisms of marketing and logistics activities of the enterprise.