Скачать  статью

В статті розроблено концепція формування маркетингової системи України. Визначено, що маркетинг в діяльності органів державного управління і органів місцевого самоврядування повинен створювати сприятливі умови зовнішнього середовища для підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємств.

В статье разработана концепция формирования маркетинговой системы Украины. Определено, что маркетинг в деятельности органов государственного управления и органов местного самоуправления должен создавать благоприятные условия внешней среды для повышения эффективности маркетинговой деятельности предприятий.

In this article the concept of forming a marketing system of Ukraine. Determined that the marketing activities of state bodies and bodies of local self-government should create favorable environmental conditions to improve the effectiveness of marketing activities of enterprises.