Скачать  статью

В статті доведено, що логістичний підхід впливає на впровадження нових інформаційних технологій. Показано, що впровадження системи SAP R/3 є ефективним, коли на підприємствах є відділ логістики.

В статье доказано, что логистический подход влияет на внедрение новых информационных технологий. Показано, что внедрение системы SAP R / 3 является эффективным, когда на предприятиях есть отдел логистики.

It is proved that the logistics approach affects the introduction of new information technologies. It is shown that the introduction of SAP R / 3 is effective when there is a department of logistics enterprises.