monografia_logistik_kontrСкачать  монографию

 

 

 

 

 

 

У монографії розглянуто основи теорії логістики. Наголошується, що її концепція і методологія носять універсальний характер. Тому логістичний підхід може бути використаний при оптимізації ресурсопотоковых процесів господарських систем усіх ієрархічних рівнів управління.

В монографии рассмотрены основы теории логистики. Отмечается, что её концепция и методология носят универсальный характер. Поэтому логистический подход может быть использован при оптимизации ресурсопотоковых процессов хозяйственных систем всех иерархических уровней управления.

This monograph discusses the foundations of the theory of logistics. It is noted that its concept and methodology are universal. Therefore, the logistic approach can be used when optimizing resourcepool processes of economic systems of all hierarchical levels of management.